Kivien ladonta

Kivien ladonta
 

 

Kivien ladonta

 

Aino-kiukaassa tulee käyttää pyöristettyjä oliviinidiabaasikiviä läpimitaltaan n. 10 cm, esim. Parhaat Löylyt.

 

Kiukaan kivitila on n. 90 kg.

 

Esimerkkiladonta 1:

8–9 laatikkoa (10 kg /laatikko) pyöristettyjä harmaita oliviinidiabaasikiviä

1–2 laatikkoa (10 kg /laatikko) valkoisia koristekiviä pinnalle

 

Esimerkkiladonta 2:

9–10 laatikkoa (10 kg /laatikko) pyöristettyjä harmaita oliviinidiabaasikiviä

 

Suorita kivien ladonta varovasti, ettei kiukaan rakenne tai ulkovaippa vaurioidu. Käytä suojakäsineitä. Avaa kaikki kivilaatikot yhdellä kerralla ennen kivien ladontaa. Aloita sijoittamalla arinan alle vastusten väliin n. 4–8 kiveä. Älä kuitenkaan täytä vastusten väliä kokonaan. Valikoi laatikoista isot kivet. Aseta arinan päälle suurimpia kiviä, etteivät ne putoa vastusten väliin. Lado kivet yksitellen riittävän väljyyden saavuttamiseksi, älä kaada kiviä suoraan pakkauksesta kiukaaseen.

 

Kiukaan pintakivinä voi käyttää myös kiukaisiin soveltuvia valkoisia koristekiviä. Pese valkoiset koristekivet ennen käyttöä. Valkoisilla koristekivillä ei ole lämpöarvoa. Lue myös erillinen valkoisten kivien käyttöohje. 

 

Höyrylöyly muodostuu parhaiten, kun kivet ovat mahdollisimman ilmavasti ladottu. Mikäli kivet ladotaan liian tiukasti, niin vaarana on kiukaan ylikuumeneminen. Lado kivet mahdollisimman väljästi, siten että ilma pääsee liikkumaan kivien välissä mahdollisimman hyvin. Lado kivitila kuitenkin niin täyteen, että kauluksen kiinnitysruuvit peittyvät. Mikäli höyrylöylyä ei muodostu, niin lado kivet uudelleen. Kivien lämpöliikkeen vaikutuksesta kiviä voi joutua latomaan myöhemmin uudelleen.

 

 

Löylyominaisuudet


Ainon pehmeät löylyt perustuvat suureen kivimäärään. Lämpö ei varaudu saunan sisätiloihin vaan kiviin. Löylylämpötila on alhainen, jolloin löyly vapautuu pehmeänä ja höyryävänä. Kuitenkin tehoa ja lämmitysaikaa pidentämällä saa halutessaan myös kuumat ja kipakat löylyt.